Angielski i psychologia
  Aktualności
 

Jak realizować swój życiowy potencjał na łamach Zwierciadła podpowiada dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska.
Cały wywiad można przeczytać w zakładce masterschool.pl.tl/Ciekawe-artyku%26%23322%3By.htm


Dlaczego korzystamy z psychoterapii
http://zwierciadlo.pl/psychologia/relacje-spoleczne/z-jakich-powodow-decydujemy-sie-na-psychoterapie-badania

Dlaczego warto korzystać z psychoterapii
http://zwierciadlo.pl/psychologia/czym-jest-psychoterapia


Już był wiosną 2014!      Bardzo udany!!!           http://worldwork.org/

ZAPRASZAM NA JUŻ  21 EDYCJĘ KURSU RETORYKI PRAKTYCZNEJ http://ibl.waw.pl/pl/edukacja/kursy/kurs-retoryki-praktycznej-i-krytyki/kurs-retoryki-praktycznej-i-krytyki


USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOTERAPEUTY

Więcej informacji na stronie:

http://shorttext.com/e5fikevf1p

Aby poprzeć kampanię, wejdź na profil w portalu Facebook i kliknij „Lubię to”W związku ze zbliżającym się uchwaleniem pakietu ustaw o zawodach medycznych polska psychoterapia wnosi sprzeciw.

Wnosimy o wyłączenie zawodu psychoterapeuty z projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dn. 07.09.2010 r. i ustanowienie odrębnej ustawy, która ureguluje zawód psychoterapeuty i zwiększy dostępność psychoterapii dla Klientów. Projekt ustawy  z dn. 7 września 2010 r. ma za zadanie uregulowanie zawodów medycznych średniego szczebla wykonywanych pod nadzorem lekarza, a jej struktura jest pochodną tego celu. Psychoterapia nie jest zawodem medycznym średniego szczebla, lecz zawodem niezależnym i wymagającym co najmniej 4 lat kształcenia podyplomowego  w obrębie minimum 1200 h zajęć i wieloaspektowego doskonalenia zawodowego o innej specyfice niż zawody medyczne.
W przypadku zawodu psychoterapeuty jedynym rokującym nadzieję rozwiązaniem jest ustawa odrębnie regulująca psychoterapię, uwzględniająca specyfikę tego zawodu i opinie całego środowiska psychoterapeutycznego.
Zawód psychoterapeuty nie jest zawodem stricte medycznym, bowiem:
·  „psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową, której praktyka odbywa się w ramach niezależnego i wolnego zawodu” (źródło: http://www.europsyche.org/cms-tag/150/regulations)
·  na całościowy proces kształcenia psychoterapeutycznego składa się nie tylko opanowanie teorii, ale także obowiązkowe przejście terapii własnej i praca  z klientem pod superwizją dyplomowanego psychoterapeuty
·  opiera się także na naukach przyrodniczych, społecznych i humanistycznych; psychoterapia jest dziedziną interdyscyplinarną i nieredukowalną do jakiejkolwiek pojedynczej dyscypliny, którą można opisać jako źródło inspiracji dla psychoterapii
·  ma zastosowanie w wielu innych dziedzinach życia społecznego poza medycyną, np. w więziennictwie, szkolnictwie, pomocy społecznej i resocjalizacji
Dlaczego ustanowienie nowej odrębnej ustawy jest konieczne?
·  Polska jest obecnie na 20. miejscu w Europie pod względem dostępności opieki psychoterapeutycznej. Aktualnie w Polsce pracuje około 3300 dyplomowanych psychoterapeutów, a żeby dorównać liderom europejskim (Austria, Niemcy), potrzebujemy wykształcenia kolejnych 27 tysięcy (!)  nowych dyplomowanych psychoterapeutów
·  skuteczność psychoterapii jest udowodniona naukowo. Wyniki psychoterapii nie tylko wpływają na dobrostan klienta, lecz także całego jego otoczenia
·  Ustawa o niektórych zawodach medycznych pomija wykonywanie zawodu psychoterapeuty poza systemem służby zdrowia. Dodatkowo warunkuje go uprzednim skierowaniem wydanym przez lekarza ogólnego. Uważamy, że może to spowodować dodatkowe ograniczenie już i tak  w większości pełnopłatnych usług psychoterapeutycznych
Jakie skutki może spowodować Ustawa o niektórych zawodach medycznych w obecnie proponowanym kształcie?
·  ograniczenie pomocy psychoterapeutycznej dla tysięcy klientów
·  ograniczenie kompetencji i zadań psychoterapeuty do poziomu „technika psychoterapeuty”
·  zmniejszenie i tak już małej liczby licencjonowanych psychoterapeutów oraz obniżenie poziomu obecnie znakomicie działającego w Polsce systemu doskonalenia i rozwoju zawodowego terapeutów poprzez wtłoczenie go w przymusowe formy i programy odpowiadające zawodom medycznym i opracowywane przez urzędników „ekspertów” (art. 39-44)
·  wprowadzenie w odniesieniu do zawodu psychoterapeuty przepisów nieadekwatnych dla tego zawodu, a właściwych dla zawodu np. technika ortopedy
·  naruszenie konstytucyjnych słusznie nabytych praw psychoterapeutów
·  złamanie obowiązku konsultacji społecznych w procesie tworzenia ustawy (tylko pierwsze wersje ustawy były konsultowane z Polską Radą Psychoterapii)
·  naruszenie założeń dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego

Jako członkowie Polskiej Rady Psychoterapii deklarujemy gotowość ścisłej współpracy w procesie legislacyjnym dotyczącym nowej, dobrej ustawy o zawodzie psychoterapeuty i służenia profesjonalną wiedzą we wszystkich sprawach dotyczących psychoterapii i zdrowia psychicznego. Wyrażamy głęboką nadzieję, że porozumienie w tej sprawie jest możliwe i będzie służyło nie tylko samym psychoterapeutom, ale także ogółowi społeczeństwa.

Podpisane Stowarzyszenia – członkowie Polskiej Rady Psychoterapii:
1.  Instytut Analizy Grupowej „Rasztów"
2.  Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt - Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
3.  Instytut Terapii Gestalt
4.  Koło Warszawskie Szkoły Europejskiej Psychoanalizy
5.  Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
6.  Polska Federacja Psychoterapii
7.  Polskie Stowarzyszenie Neurolingwistycznej Psychoterapii
8.  Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
9.  Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
10.  Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
11.   Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
12.   Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
13.   Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
14.   Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
15.   Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia  Psychologów ChrześcijańskichPRZEZ ROZWÓJ DO SZCZĘŚCIA
kurs rozwoju i kształtowania osobowości


Kiedy i gdzie? Początek edycji  pażdziernik 2016, rekrutacja do 10 października 2016 , Warszawa,
Zjazdy weekendowe raz w miesiącu w godz. 9-16

Opis: Zajęcia mają charakter warsztatów, ćwiczeń i wykładów. Kurs trwa dwa semestry i obejmuje ponad 140 godzin. Zajęcia odbywają się w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych (sobota, niedziela w godzinach 9.00-16.00) raz lub dwa razy w miesiącu.
Warsztaty przeznaczone są dla osób pragnących doskonalić własną osobowość i nadawać sens swojemu życiu. Będziemy rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej, przezwyciężania sytuacji traumatycznych, radzenia sobie z konfliktem i ze stresem, dążenia do samorealizacji. Istotę rozwoju osobowości stanowi rosnąca swoboda wyboru, której naturalną konsekwencją jest odpowiedzialność za własne czyny. Świadomość polega na tym, że wiesz, co przeżywasz i czego doświadczasz, co pozwala na twórcze i zarazem efektywne projektowanie pożądanych przemian.

Ukończenie kursu pozwoli również nabyć praktyczne umiejętności:

  • radzenia sobie z samym sobą i z innymi w trudnych sytuacjach,

  • normalnego życia i funkcjonowania pod presją długotrwałego stresu,

  • przekształcania sytuacji ekstremalnych tak, aby wpływały pozytywnie na własny rozwój,

  • wykorzystywania sytuacji streogennych (takich jak toksyczne związki, mobing, brak porozumienia w związku partnerskim, wyalienowanie) jako czynniki wzbogacania własnej osobowości.

 

Prowadzący: Kurs prowadzą doświadczeni terapeuci psychologii procesu  w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe i praktyczne.

  • Tomasz Szwed-Stępkowski terapeuta POP, masażysta ching chi i siatsu, piosenkarz, muzyk i poeta, koneser życia. http://t-szwed.pl/

  • Oksana Dąbrowska terapeutka POP, współzałożycielka i redaktorka oraz autorka książek wydawnictwa Horus, entuzjastka delfinoterapii.www.dobrawioska.org/

  • Marzena Wasilewska terapeutka POP, lingwistka, tłumaczka i lektorka, zafascynowana najnowszymi osiągnięciami neuronauki. www.angielski-psychologia.pl/

Cena: wpisowe 200 zł, czesne 1700 zł.
Informacje i zapisy:
tel.              601 33 83 53                     
   www.angielski-psychologia.pl
Wieża Babel
- maj 2017
można wziąć udział w kolejnej pełnej edycji warsztatu, którego pokaz odbył się 1.06.08 na wydziale pedagogicznym UW, aby dowiedzieć się więcej czemu wciaż nie mówię w obcym języku pomimo wielkich wysiłków.

Nr konta:
78 1030 0019 0109 8531 0925 0013
Bank Handlowy w Warszawie                Serdecznie zapraszam
                Marzena Wasilewska
 
 
  21542 odwiedzający (39894 wejścia) Wszystkie prawa zastrzeżone © Marzena Wasilewska  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=